Контролер Z-5R

Описание:

Самостоятелният контролер Z-5R е предназначен за управление на електромагнитни и електромеханични брави, за контрол на достъпа до офис помещения, административни учреждения, жилищни блокове, промишлени предприятия. Отличава се с ниска стойност за обслужване и с възможност евтино да се възстановят загубените ключове.

Контролер Z-5R

Основни характеристики:

 • Ниска цена
 • Защита от неправилно свързване
 • Избор на вид брава
 • Режим ACCEPT*
 • Режим TRIGGER*
 • Режим Консиерж*
 • Бърз монтаж и свързване
 • Програмиране на мастcър-ключове, блокиращи ключове
 • Записи на съдържащото се в паметта на контролера в ключ DS1996 и обратно
 • Програмиране от персоналния компютър (с помощта на адаптерите Z-2 Base и Z-2 EHR)
 • Работи с ключове тип iButton и с RFID чипове/ключове
 • Възможност за използване при изграждането на домофонни системи
 • Гаранция: 24 месеца
 • Захранване: 8-18V DC
 • Консумация на ток: 20mA
 • Комутация на ток: 5А
 • Брой ключове/карти(max): 1364 бр.
 • Тип на ключовете: DS1990A, RFID карти/ключодържатели
 • Вградена енергонезависима памет (EEPROM)
 • Изход МДП транзистор: 1бр.
 • Брой на свързващи се към устройството четци: един за вход и един за изход (паралелно с бутон за изход)
 • Настройка на продължителността на отваряне на бравата: от 0 до 220 сек
 • Светлинна/Звукова индикация на режимите на работа: вграден зумер, светодиод
 • Джъмпер, за избор на вида брава: електромагнитна, електромеханична
 • Работна температура: -40°С до +50°С (с изключение на батерията)
 • Размер (mm): 45х25х14

Контролер Z-5R

Режими на работа:

 • Режим ACCEPT – позволява възстановяване на базата данни с ключовете. При активиран режим ACCEPT, контролерът разрешава достъп на всички поднесени ключове и при това нанася тяхното ID в своята памет. Също така, работейки няколко дена в режим ACCEPT, контролерът формира нова база данни на ключовете.
 • Режим TRIGGER – управление на работата на бравата: вкл./изкл. Едно докосване на ключа – бравата е затворена; второ докосване на ключа – бравата е отворена. Режим TRIGGER е удобен в случаите, когато е необходимо отваряне или блокиране на вратата за определен период (работен ден, почивка и т.н.)
 • Режим Консиерж – управление на разрешението за достъпа. Блокиращ ключ, разрешава или забранява отварянето на вратата за всички останали записани ключове, Режим Консиерж е удобен в случаите, когато е необходимо да се изпълни условие, при което не трябва да се влиза в помещението, ако там не присъства отговорно лице (собственик на блокиращия ключ).

ВНИМАНИЕ!!!

За осигуряването на допълнителна електрозащита на контролера е необходимо свързването на защитен диод към клемите БРАВА и +12В.

Описание:

Самостоятелният контролер Z-5R е предназначен за управление на електромагнитни и електромеханични брави, за контрол на достъпа до офис помещения, административни учреждения, жилищни блокове, промишлени предприятия. Отличава се с ниска стойност за обслужване и с възможност евтино да се възстановят загубените ключове.

Основни характеристики:

 • Ниска цена
 • Защита от неправилно свързване
 • Избор на вид брава
 • Режим ACCEPT*
 • Режим TRIGGER*
 • Режим Консиерж*
 • Бърз монтаж и свързване
 • Програмиране на мастcър-ключове, блокиращи ключове
 • Записи на съдържащото се в паметта на контролера в ключ DS1996 и обратно
 • Програмиране от персоналния компютър (с помощта на адаптерите Z-2 Base и Z-2 EHR)
 • Работи с ключове тип iButton и с RFID чипове/ключове
 • Възможност за използване при изграждането на домофонни системи