Модернизация

Модернизация на асансьора означава подмяна на асансьорни компоненти с цел асансьорната уредба да стане по надеждна, да отговаря на действащото законодателство, да се намалят разходите за ремонти и да се повиши безопасността.

С пакетите за модернизация собствениците и ползвателите на асансьора получават следните преимущества:

 • подобрена безопасност
 • висока надеждност
 • енерго-спестяване – до 50% по-малко разходи за електроенергия
 • плавно движение и ефективна употреба – Чрез внедряване на микропроцесорно управление се постига минимален шум и вибрации. Намалява се времето за изчакване с до 20%
 • повишаване на пазарната стойност на сградата
 • съответствие с действащото законодателство
 • модерен дизайн

Модернизацията предлага по-бързи и по-гъвкави решения за постепенно подобряване на старите асансьори. Основавайки се на специално разработени компоненти и използвайки бързи техники за монтаж всяка част на асансьора се подобрява в един или повече аспекти – безопасност, надеждност, визия, достъпност и комуникация.

Всички модернизации извършвани от нас са в съответствие с препоръките на Европейската Комисия 95/216/EC (препоръки на комисията, касаещи подобряването на безопасността на съществуващи асансьори) и БДС EN81-80 (правила за подобряване на безопасността на съществуващи пътнически и товаро-пътнически асансьори)

Избирайки ни за модернизацията на вашият асансьор Вие ще получите още:

 • Безплатна диагностика – нашите висококвалифицирани специалисти ще направят оглед на вашия асансьор за да оценят текущото му състояние и да вземат решение кои компоненти не са безопасни и трябва да бъдат подменени
 • Оферта за реконструкция (ако се налага такава), с цена оптимизирана в зависимост от състоянието на вашия асансьор
 • Независима оценка от нотифициран орган, който да удостовери съответствието на асансьора с действащото в момента законодателство
 • Гаранция и сертификати за всички вложени във вашият асансьор компоненти
 • Преференциални цени за сервиз през гаранционния период

Бутони и табла