Принципи на работа

Два вида устройства за контрол на достъпа:

  1. Устройство Клиент четец
  2. Устройство Сервизна поддръжка.

1. Устройства Клиент четец – 3 модела:

1 – RFID-CR-PULSE (Client Reader)

При поставяне на карта, прочита вътрещно записаните брой импулси и ги намалява с един ,

като осигурява едно натискане на бутон.

Не проверява индентификация на клиент.

Не проверява време.

Картата спира да работи при свършване на импулсите.

Принципи на работа

2 – RFID-CR-TIME

При поставяне на карта, прочита вътрещно записаните месец и година, като осигурява по едно натискане на бутон при всяко поставяне до края на месеца до който е програмирана картата.

Не проверява индентификация на клиент.

Картата спира да работи при преминаване в следващият месец.

Принципи на работа

3 – RFID-CR-ID /при наличие на четец на входната врата/

При поставяне на карта, прочита вътрещно записаният ID (индентификационен номер), като осигурява едно натискане на бутон.

Не проверява време.

Картата спира да работи при изтриване от списака.

2. Устройство сервизна поддръжка

При поставяне на карта, прочита вътрещно записаните:

– брой импулси

– месец и година

– ID номер

и ги изпраща по RS232 до компютър, където оператора ги променя и ги записва обратно.

Промяна на ID не е възможна.

Принципи на работа